ZAKRES USŁUG

Pomoc prawna

Zakres pomocy prawnej

Udzielam zarówno porad prawnych, jak i reprezentuję moich Klientów w postępowaniach przedsądowych, przygotowawczych, sądowych oraz przed wszystkimi organami administracji publicznej w Polsce. W ramach udzielonego mi pełnomocnictwa prowadzę w imieniu moich Klientów negocjacje, przygotowuję pisma procesowe, środki zaskarżenia, jak i również przygotowuję umowy cywilnoprawne oraz wszelkiego rodzaju opinie prawne.

Podstawowym środkiem pomocy prawnej jest porada prawna. W ramach bieżącego doradztwa prawnego staram się uzyskać od moich Klientów informacje dotyczące nurtującej kwestii i podaje jej możliwe rozwiązania.

W ramach prowadzonej sprawy, w zależności od etapu wstąpienia do postępowania, indywidualizuję problem prawny i staram się go rozwiązać – kompleksowo, fachowo, rzetelnie i sumiennie podchodząc do każdej kwestii – nawet tej z pozoru mało istotnej.

W przepisach prawa nie widzę tylko paragrafów, ale przede wszystkim dostrzegam człowieka, który potrzebuje pomocy prawnej, której niezwłocznie mu udzielam. 

Dziedziny prawa

W czym mogę Państwu pomóc?

Prawo karne

Wykonuję szeroką praktykę z prawa karnego. Pomogę Państwu na każdym etapie postępowania.

Prawo cywilne

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawo rodzinne

Szczególną uwagę podczas wykonywania praktyki zawodowej zwracam na prawo rodzinne.

Prawo administracyjne

Wykonuję szeroką praktykę z prawa karnego. Pomogę Państwu na każdym etapie postępowania.

Prawo gospodarcze

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Obsługa prawna firm

Szczególną uwagę podczas wykonywania praktyki zawodowej zwracam na prawo rodzinne.

PRAWO KARNE

W ramach mojej praktyki adwokackiej zajmuję się prowadzeniem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego. Reprezentuję moich Klientów we wszystkich sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. W szczególności prowadzę sprawy dotyczące wydania wyroku łącznego, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, oskarżenia prywatnego, wykroczeń, przerwy w wykonywaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, zmiany zastępczej kary pozbawienia wolności. Nie ma dla mnie znaczenia ciężar gatunkowy przestępstwa – udzielam pomocy w każdej sprawie.

PRAWO CYWILNE

Świadczę usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentuję moich Klientów przed Sądami, sporządzam pozwy i inne pisma procesowe, sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję opinie prawne. W szczególności prowadzę sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności, zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych. Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia nie pozostawiam moich Klientów bez wsparcia. Jeżeli dłużnik nie wykona swojego zobowiązania wynikającego z wyroku, kieruję sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego – celem przymuszenia go do zadośćuczynienia treści wyroku. 

PRAWO RODZINNE

Bardzo dużą uwagę w swoim życiu zawodowym poświęcam sprawom rodzinnym. Nie są to sprawy łatwe, bowiem zwykle towarzyszą im bardzo duże emocje. Tym bardziej zasadny jest udział adwokata w takiej sprawie. Przypominam jedynie, że sprawy rodzinne potrafią oddziaływać na wiele lat życia stron postępowania, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę – już od samego początku. W szczególności prowadzę sprawy o: rozwód, separację, alimenty, podział majątku małżeńskiego, zaspokojenie potrzeb rodziny, zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, zniesienie współwłasności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego i poszukujecie adwokata, który z dużą determinacją i zaangażowaniem będzie bronił Państwa spraw – zapraszam do nawiązania kontkatu z moją Kancelarią Adwokacką w Zgorzelcu.

PRAWO aDMINISTRACYJNE

Z zakresu prawa administracyjnego sporządzam wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania, i skargi oraz reprezentuję moich Klientów przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach z tej dziedziny prawa. Jeżeli zatem potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego z tej dyscypliny prawa – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Zgorzelcu.

PRAWO GOSPODARCZE

Rozumiejąc Państwa potrzeby w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności oszczędność czasu i minimalizację kosztów, zapewniam kompleksową obsługę dla podmiotów gospodarczych. Doradzam przedsiębiorcom udzielając praktycznego wsparcia, zarówno przy bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej (doradztwo prawne, analiza umów, opinie prawne, postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym), jak i przy rozwiązywaniu powstałych sporów (w szczególności natury cywilnoprawnej i pracowniczej).

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Klientom biznesowym oferuję zarówno stałą obsługę prawną, jak i doraźną pomoc – w zależności od Państwa potrzeb i zapatrywań biznesowych w tym zakresie. Stała współpraca z Kancelarią Adwokacką może pozytywnie wpłynąć na Państwa bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. 

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Jeżeli doświadczacie Państwo problemów natury prawnej – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Zgorzelcu. Z dużą uwagą przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuje możliwe rozwiązania problemu.